středa 22. března 2023

Veselé zoubky

 Naše třída se zapojila do preventivního programu "Veselé zoubky", který připravila společnost dm drogerie.


Fotky

Projekt - Ptáci na jaře


    Začalo jaro a s ním přišlo i nové téma v 1.třídě -  Příroda na jaře - ptáci. Téma probíhalo napříč všemi předměty. Děti získaly načtením QR kódu zajímavé informace o vlaštovce a čápovi. Získané informace vyhodnotily a posoudily pravdivost přečtených vět o ptácích. Vytvořily pětilístek o čápovi a poslechly si bajku Liška a čáp. Vyzkoušely si trpělivost při vytváření komínu pro čápa a na závěr vytvořily vlastní knížku o čápovi a vlaštovce.                                                                                                                 

Odkaz na fotky, které zachycují aktivity z hodin. 


Úkoly pro nepřítomné

Pepa str. 27/3, str. 29, str. 31/1,2
M str. 87/1,2, str. 88/1,2

Úkoly pro nepřítomné

Písanka str. 45 Pepa str. 36, str. 30/ 7.-12. řádek - číst